Share |

Viisausmeditaatio

Vimalamitra Sem Dzin (tib.)

Tyyntyminen ja keskittyminen (skt. Shamatha)

Kaksiosainen analyysi (skt. Vipashyana)

Non-meditaatio (skt. Abhavana)


Viisausmeditaatio on 12-kohtainen harjoituskokonaisuus. Se sisältää mielen ja tunteiden rauhoittamista keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden harjaannuttamisen (shamatha) kautta, sekä kaksiosaisen analyysin (vipashyana) joka johtaa vapautumiseen, vapauteen kaikenlaisesta eksistentiaalisesta harhasta.

Viisausmeditaation harjoittaminen sopii niin meditaation aloittelijoille kuin kokeneillekin. Sarjan ensimmäiset tekniikat (1-7) ovat klassisia meditaatioharjoituksia jotka tyynnyttävät mielen, rauhoittavat olon, purkavat emotionaalisia jännityksiä sekä keskittävät ja avartavat huomiokykyä. Harjoitukset 8-12 koskevat mielenvirrassa olevien harhatekijöiden poistamista. Sarjan loppuvaiheiden harjoittaminen edellyttää opettajan kanssa työskentelyä.

Kaksiosainen analyysi (skt. vipashyana) koskee ensin minä-harhaa jonka saavutettuaan harjoittajasta tulee ns. herännyt. Sen jälkeen analyysi johtaa mielen puhdistumiseen (arhat) kehomielessä ilmenevien tapahtumien ja ilmiöiden tutkimisen kautta.

Harjoitus on kokonaisuudessaan peräisin Mahasiddha Vimalamitralta, hyvin tunnetulta dzogchen-mestarilta joka eli 700-luvun Intiassa ja Tiibetissä. Hän on antanut nämä harjoitukset kaikkien olentojen vapautumisen hyväksi.

Viisausmeditaatio:

 1. Hengityksen seuraaminen: 1, shamatha tuen kanssa (engl. shamatha with support)

 2. Hengityksen seuraaminen: 2, shamatha tuen kanssa

 3. Hengityksen seuraaminen: 3, shamatha tuen kanssa

 4. Hengityksen seuraaminen koko kehon alueella, shamatha tuen kanssa

 5. Hengitysliike sydämessä, jatkuva laajentuminen, shamatha tuen kanssa

 6. Tietoinen keskikanavasta, shamatha tuen kanssa

 7. Tietoinen avarasta tilasta, shamatha tuen kanssa

 8. Tietoinen minä-tunteesta avarassa tilassa ja sen tutkiminen, subjekti-vipashyana, 1. tyhjyys, katso myös Heräämisohjaus

 9. Yhtenäinen tila, ilman kiinnekohtaa, shamatha ilman tukea (engl. shamatha without support)

 10. Kehomielessä ilmaantuvien objektien tutkiminen, objekti-vipashyana, 2. tyhjyys

 11. Vapaa estymättömyys, non-meditaatio/abhavana

 12. Keskittymisen ja rentouden hetkellinen maksimointi pelkän intention avulla

Pintapuolisesti tarkasteltuna harjoitussarja vaikuttaa olevan samanlaista hengityksen seuraamisharjoittelua kuin mitä yleensäkin opetetaan. Viisausmeditaatio sisältää kuitenkin sisemmän ns. suuren täydellisyyden eli dzogchenin tason. Tämä antaa opetukselle poikkeuksellisen syvyyden ja tekee opetuksesta uniikin mestaritason harjoituksen, joka oikein opittuna tekee suuren eron harjoittajan harjoitukseen. Opetuksen yksityiskohdat on tarpeen oppia opettajalta.

Mahasiddha Vimalamitra vimalamitra.jpg