Share |

Johdanto Open Heart -menetelmään

ja harjoitusohjeet

Open Heart on mielen harjoittamisen menetelmä, joka yhdistää ikivanhan tietämyksen ja harjoitukset nykyaikaiseen lähestymistapaan. Menetelmämme tähtää hyödyntämään parhaat puolet molemmista, jotta harjoittajat voivat saavuttaa syvän ymmärryksen mielensä puhtaasta luonnosta kaikkien olentojen hyödyksi ja vapautumiseksi. Pidämme buddhalaisia periaatteita ja harjoituksia korkeassa arvossa, mutta emme halua kantaa tarpeetonta ritualistista tai kulttuurillista painolastia mukanamme. Ajattelemme että joka kulttuurin ja ajanjakson ihmiset tarvitsevat mielen harjoittamisen ja valaistumisen menetelmän, joka sopii heille parhaiten. Menetelmän, jonka he voivat ymmärtää ja jota käyttää saavuttaakseen todellisia tuloksia.

Mahayana- ja Vajrayana Buddhalaisuuden edustajina noudatamme yhteisiä buddhalaisia periaatteita, kuten Neljää Jaloa Totuutta, Uudelleen Syntymisen Kiertokulkua, Turvautumista Viiteen Jalokiveen ja Täysin Avointa, Muille Omistautunutta Sydäntä.  

Ajattelemme myös, että herääminen, mielen puhdistaminen ja täysi valaistuminen on mahdollista saavuttaa, kun olosuhteet ovat olemassa. Ajattelemme että nämä saavutukset ovat meille mahdollisia saavuttaa, tässä kulttuurissa, tässä ajassa ja tässä kehossa.

Haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi Open Heart-opetusten pariin, jotka löytyvät näiltä sivuilta. Vajrayna mestarit, Guru Rinpoche ja Yeshe Tsogyal, ovat antaneet nämä opetukset Open Heart menetelmän perustajille. Harjoittajille, joilla monilla on kymmenien vuosien harjoitustausta muiden buddhalaisten koulukuntien oppien harjoittamisesta, Open Heart- opetukset ovat olleet elämää mullistavia, kuten dharma-opetusten pitäisi olla.

Herääminen ja Kaksi osainen ohje

 

Open Heart- polku alkaa heräämisestä eli minä harhan lopullisesta poisputoamisesta. Opettajamme verifioivat heräämisesi. Herääminen tarkoittaa, että näkee minä harhan läpi ja vapautuu ajatuksesta, että on olemassa ”minä” tai ”itse”. Tämä tuo perusteellisen muutoksen elämään ja heräämisen jälkeen pystyy kohtaamaan jokapäiväisen elämän ja sen mukana tuomat ylä- ja alamäet ilman ”minän” aiheuttamaa kitkaa. Kun heräät minä harhasta, olet ottanut ensimmäisen askeleen valaistumisen polulla. Herääminen antaa sinulle myös luottamusta ja uskoa dharma-opetuksiin.

On erittäin epätavallista, että buddhalaisissa menetelmissä tarjottaisiin selkeää tekniikkaa heräämisen saavuttamiseksi. Useimmissa buddhalaisissa koulukunnissa tekniikkaa ei ole, joskin Tiibetiläisestä dzogchenista tekniikka löytyy, mutta oppeja ei perinteisesti ole avoimesti jaettu. Me haluamme muuttaa tämän asian.

Näille sivuille on koottu kaikki se tieto, jonka tarvitset heräämistä varten (jap. kensho, tib. semngo tropa, p. sotapanna, stream-entry)

Voit lukea heräämisestä ja kaksiosaisesta ohjeesta ”Näin saavutat heräämisen” - välilehdeltä.

Open Heart Bhumi -malli

Lähes jokaisella buddhalaisella koulukunnalla on kartta tai malli, jonka avulla voi selvittää kuinka harjoittaja kehittyy harjoittamisessaan. Theravada-, Mahayana ja Vajrayana- buddhalaisuudessa on omat mallinsa. Open Heartissa meillä on ”Open Heart Bhumi Model” (OHBM) joka näyttää muiden koulukuntien mallien tavoin harjoittajan saavuttaneisuuden tason. Tässä mielessä OHBM ei poikkea muiden koulukuntien malleista.

OHBM poikkeaa muiden koulukuntien malleista siinä, että sen avulla voidaan mitata kaikkien harjoittajien saavuttaneisuuden tasoa (koulukunnasta riippumatta), koska OHBM perustuu energiakehon muutosten tarkkailemiseen. OHBM ei myöskään käytetä tiettyjä termejä ja esimerkkejä sekä sanallisia kuvauksia, jotka on kehitetty tiettyjen ihmisten toimesta tiettynä aikana (vaikkakin suullisten kuvausten tutkiminen voikin olla erittäin hyödyllistä). Kuka tahansa voi oppia käyttämään OHBM mallia ja sitä voidaan käyttää niin oman kuin toisenkin henkilön kehityksen kartoittamiseksi.

Lue enemmän Open Heart Bhumi Mallista täältä.

Viisi turvautumista

Guru, Pemako, Buddha, Dharma ja Sangha.

Open Heart-opin juuret ovat tukevasti juurtuneet Mahasiddha Gurujen ja saavuttaneiden Buddhien eläviin siunauksiin. Tärkeimmät Gurumme ovat Guru Padmasambhava, toiselta nimeltään Guru Rinpoche, Vahrayana buddhalaisuuden tunnetuin mestari sekä Yeshe Tsogyal, Guru Rinpochen pääoppilas ja kumppani, kenestä tuli myös erittäin saavuttanut mestari. Jokaisella harjoituskerralla virittäydymme mestareiden läsnäoloon mantrojen ja rukousten avulla. Tätä kutsutaan Guru Joogaksi.

Länsimaalaiset ihmiset kokevat tämän mestareiden läsnäoloon virittäytymisen usein oudoksi. Miljoonat buddhalaiset ovat kuitenkin tehneet tätä joka päivä satojen vuosien ajan ja kristityt, jotka rukoilevat Jeesusta, tekevät itseasiassa Guru Joogaa. Joten ajatus gurujoogasta ei olekaan niin kaukainen. Ei ole mitään vikaa olla varautunut ja epäluuloinen alkuun, mutta pidä mieli avoimena ja ole valmis kokemaan jotain uutta. Buddhien ja Gurujen ainoa toive on auttaa meitä saavuttamaan ja ymmärtämään sen minkä he jo ovat saavuttaneet.

Ilman mestareidemme, Gurujen apua ja ohjausta meillä on erittäin pienet mahdollisuudet saavuttaa täysi valaistuminen tässä elämässä. Tämä on todettu monissa buddhalaisissa kirjoituksissa. Mestarin avustuksella meille kehittyy kokonaisvaltainen ymmärrys omasta mielestämme. Tästä syystä harjoitamme Guru Joogaa ja turvaudumme Guruihimme, Guru Rinpocheen ja Yeshe Tsogyaliin.

Lue lisää Guru Joogasta ja mestareista  täältä.

Voimme ymmärtää oman mielemme luonnon Gurujen avulla. Yksin se on todella vaikeaa. Tämä periaate erottaa Vajrayana buddhalaisuuden Mahayana ja Theravada buddhalaisuuksista.

On erittäin tärkeää ymmärtää, että opettajat (tib. lama) eivät ole Guruja, elleivät he ole saavuttaneet täyttä buddhuutta. Open Heartissa sanaa Guru käytetään ainoastaan Guru Rinpochesta, Yeshe Tsogyalista ja muista, jotka ovat saavuttaneisuudessaan heidän tasollaan. Opettajiamme kutsutaan lamaksi, tai yksinkertaisesti heidän nimillään.

Open Heart opetukset koostuvat sutrasta, tantrasta ja dzogchenista. Meidän tärkein harjoituksemme on Open Heart Jooga. Tähän harjoitukseen kuuluvat opetukset kuten Kaksiosainen Ohje Heräämiseen sekä sutra-tyylinen Viisausmeditaatio, joiden avulla päästään puhdistamaan mieli ja oivaltamaan mielen tyhjyys. Kaikki harjoituksemme ovat valmentavia harjoituksia atijoogalle. Atijooga tunnetaan tiibetiläisellä nimellä dzogchen. Sutran ja tantran harjoittaminen ei ole ehdoton vaatimus, mutta tosiasia on, että harvat sisäistävät ja ymmärtävät dzogchen opetuksia ilman mielen perusteellista puhdistamista.

Ensimmäiseksi turvaudumme Guruun. Toiseksi turvaudumme Pemakoon, Gurun puhtaaseen maahan. Guru Rinpochen Puhdas Maa, Pemako, joka on myös periteemme virallinen nimi, voidaan ymmärtää eritavoin. Pemako voidaan ajatella olevan mielemme täydellinen puhdas tietoisuus, mutta se voidaan ajatella myös olevan Guru Rinpochen luoma arvokas alue, kuparinvärinen vuori, Zongdok Parl. Mikäli emme onnistu tässä elämässä ja tässä kehossa saavuttamaan vapautumista, turvaudumme Guru Rinpocheen, päästäksemme hänen Puhtaaseen Maahansa, jotta voimme jatkaa harjoittamista hänen avullaan ja toivottavasti saavuttaa vapautuminen siellä ennen seuraavaa uudelleensyntymistä. Monilla vajrayana buddhalaisilla, kuten myös Open Heart- harjoittajilla on ollut visioita Guru Rinpochen Puhtaasta Maasta.

Seuraavaksi turvaudumme Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan, jotka tunnetaan Kolmena Jalokivenä. Buddha viittaa omaan sisäiseen buddhuuteemme, omaan buddhaluontoomme. Dharma viittaa opetuksiin ja Gurujen antamiin harjoituksiin, sekä moraaliseen ja eettiseen ohjenuoraan, kuten toimia rehellisesti ja olla vahingoittamatta ketään tai mitään. Sangha viittaa harjoittajien yhteisöön, mutta myös kaikkiin tietoisiin olentoihin, joilla on buddhaluonto.

Täysjärkisinä ihmisinä emme usko uskomiseen. Emme halua tuhlata aikaamme ja energiaamme mihinkään, mitä ei voi tutkia, analysoida, kritisoida rakentavasti, testata, todentaa ja henkilökohtaisesti kokea. Mielestämme opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on tärkeää, koska opettaja on itseämme saavuttaneempi ja voi opettaa meille hyödyllisiä asioita. Samalla tulee myös muistaa, että sekä oppilas että opettaja ovat harhaisia samsarisia olentoja. Molempien tulee kohdella toinen toistaan niin dharman harjoittajina kuin kanssaihmisinä.

Viisi turvautumista

 

Turvaudun Guruun
Turvaudun Pemakoon*
Turvaudun Buddhaan
Turvaudun Dharmaan
Turvaudun Sanghaan

 

Viisi turvautumista lausutaan joka harjoituksen jälkeen

*Pemako.

Ohjeita henkiselle polulle

 

Harjoittamisen tarkoitus on avautua omalle kärsimyksellemme ja mielemme sekaannukselle, sillä Buddhien ja Gurujen saavutuksien ymmärtämiseen ja sisäistämiseen ei ole muuta tietä. Tämä vaatii jatkuvaa mielen tarkkailua, älykkyyttä, fiksua analysointia, halukkuutta kohdata vaikeuksia ja sinnikkyyttä olla luovuttamatta. Henkisen polun ei tarvitse olla liian raskas, mutta koska elämä kuten se normaalisti koetaan, on täynnä kipua, vaikeuksia, tuhoavia tunteita ja itse aiheutettua hämmennystä, ei polku ole pelkästään iloinen tie. Pääsyy tähän on harhainen mieli, ongelma ei ole meistä ulkonainen. Kuten sanottu, tarvitsemme vankkaa motivaatiota pitäytyä pyrkimyksessämme päästä kaikkien esteiden yli.

Sitoutuessamme tosissaan, matkalla tulee väistämättä haasteita. Tämä on hyvä tiedostaa. Jos motivaatiosi on kypsä, olet valmis kohtaamaan haasteet. Jos motivaatiosi on vasta kypsymässä, yrität väistää ja päästä haasteista eroon kohtaamatta niitä. On hyvä tuntea itsensä ja motivaatiosi taso, sillä sinä itse olet ainoa, joka on vastuussa omasta elämästäsi ja karmastasi, ei kukaan muu. Kun meno muuttuu vaikeaksi, on hyvä pysyä liikkeellä. Älä pysähdy ja jämähdä paikallesi. Ole tietoinen itsestäsi minättömänä tilana, tilana jota vastoinkäymiset eivät voi vahingoittaa, ja seuraa tästä tilasta käsin mieleen nousevia asioita. Älä huoli, kysyessäsi saat runsaasti apua ongelmiisi, niin opettajaltasi, Guruilta kuin sanghaltakin. (yhteisöltämme).

Henkinen polku on haastava mutta myös riemukas, päivittäisen harjoittamisen myötä elämämme läpäisee vapauden, avoimuuden, ystävällisyyden ja todellisen rakkauden tunne, joka ei ole ego- tai ajattelu-pohjainen. Tämä taivaan kaltainen vapaana ja avoimena olemisen tunne on se, miten tulemme tuntemaan sitoutuneen harjoittamisen myötä. Suunnaton avoimuus ja aito rakkaus, joka on todellinen luontomme vailla itseä, on jo täällä, mutta piilossa, psyykkisten ja tunneperäisten ehdollistumiemme (minä-tunteen, erillisyyden tunteen) peittämänä.

Tämä luonnollisen oleminen, puhtaan tietoisuuden tila voidaan kokea jo heti harjoittamisen ensiaskelilla. Se on todellinen luontosi. Aina läsnä oleva sinä, ilman sinua. Mikä helpotus!

Kutsumme sinut Open Heart opetusten pariin. Jos sinulla on kysymyksiä voit lähestyä opettajiamme sähköpostilla. Olet myös tervetullut tapahtumiimme, joissa voit keskustella halutessasi opettajien ja muiden harjoittajien kanssa kasvotusten.  Jos haluat, voit myös pyytää opettajiamme kotipaikkakunnallesi opettamaan.

Harjoitusohjeet

Seuraavat ohjeet ovat osia Open Heart Joogasta. Kuuntele koko harjoitus ohjattuna videolta:
1.     Istuminen, rentoutuminen, avaran tilan tunnistaminen. 2-3min.
2.     Jalokivivisualisaatio. 1-2 min
3.     Mestareiden siunaus. 1-2 min
4.     Guru jooga. 10-20 min
5.     Atijooga/dzogchen meditaatio. 5-15 min
6.     Viisi Turvautumista, Lyhyt Bodhicitta, ansion omistaminen ja kumarrus

 

1. Istuminen, rentoutuminen ja avaran tilan tunnistaminen

Istuudu alas ryhdikkääseen, rentoon asentoon, selkä suorassa. Pidä silmät auki pehmeästi. Näe koko huone edessäsi keskittymättä mihinkään tiettyyn kohteeseen. Näet ”koko metsän” et vain ”yhtä puuta”. Hengitä syvään muutamia kertoja. Anna sitten hengityksen kulkea luonnollisesti.

Aloita rentouttamaan kehosi osia, rentouta kehosi osat myös sisäpuolelta. Kun huomaat jännityksiä, vapauta ja rentouta ne. Kun jännitys purkautuu, huomaa mitä sen tilalta löytyy. Katso tarkasti saadaksesi tämän selville. Se mitä löytyy, on puhdas, selkeä, avoin tila. Hyvä. Jatka jännitysten purkamista kehon koko alueelta, älä kiirehdi. Tee tämä huolellisesti ja aina jännityksen vapautuessa, huomaa avara tila siinä kehon kohdassa. Kun jatkat tämän tekemistä, nämä pienet avarat tilan alueet alkavat tuntua yhdeltä yhdistetyltä kentältä, joka on sama sekä kehon sisällä että sen ulkopuolella. Huomioi tämä, rentoudu ja lepää tässä tilassa. Levätessäsi pidä mieli kuitenkin terävänä, ettet tule uneliaaksi. Huomioi myös, ettei avarassa sisäisessä tilassa ole ketään. Siellä ei ole ”sinua”. Käytä tähän muutama minuutti.

 

2. Jalokivivisualisaatio

Jalokivivisualisaatio osa 1

Rentoutumisen ja avaran tilan tunnistamisen jälkeen, visualisoi koko kehosi läpinäkyväksi kristallikiveksi, kuin jääveistokseksi. Voit visualisoida kehon osia erikseen tai koko kehon kerralla. Noin puolen minuutin kehovisualisoinnin jälkeen ulota läpinäkyvä kristalli koko auraasi fyysisen kehon ympärillä, noin1,5 metriä ihon pinnasta kaikkiin suuntiin.

Jalokivivisualisaatio osa 2, chakra pilarit

Tunne ensin koko kehosi hetken ajan. Seuraavaksi tunne lantionpohjasi, josta kuljetat huomiosi suoraan alaspäin ainakin 6 metriä tai enemmän. Jos etäisyyden hahmottaminen tuntuu vaikealta, voi huomion viedä maan keskustaan asti. Näin aktivoit 7 chakran eli energiakeskuksen pilarin kehosi alapuolella. Havannoi vaikutusta n. puolen minuutin ajan.

Tämän jälkeen aktivoi energiakeskukset pään yläpuolella. Vie huomio päälakeen, kruunuchakrasta suoraan ylöspäin ainakin 6 metrin korkeuteen. Molempien pilarien aktivoinnin avulla saat yhteyden mahasiddha-bhumeihin. Oma todellinen buddhaluonto, tietoinen valaistunut mieli, joka meillä kaikilla on, sijaitsee täällä. Ole tässä kokemuksessa puolesta minuutista minuuttiin.

 

3. Mestarin siunaus

Pyydä seuraavaksi siunaus Open Heart Joogan mestarilta Padmasambhavalta eli Guru Rinpochelta. Pyydä siunausta omin sanoin, esimerkiksi:

”Rakas Padmasambhava, pyydän että täytät mieleni ja kehoni siunauksillasi ja että minä ja kaikki tietoiset olennot vapautuvat”

Kun pyydät mestarilta siunausta, ole avoin ja ota vastaan siunaus koko kehoosi, kehomieleesi ja sydämeesi. Ole tässä kokemuksessa muutama minuutti.

 

4. Guru Jooga

Harjoituksen kolmatta osaa kutsutaan ”gurujoogaksi” Padmasambhavan kanssa. Jos hän ei ole sinulle tuttu, etsi googlella hänestä tietoa. Hän on hyvin tunnettu mestari, joka eli fyysisessä kehossa noin tuhat vuotta sitten. Vaikka hän on jättänyt kehonsa pitkän aikaa sitten, hänen tietoisuutensa, energiansa, siunauksensa ja varsinainen ohjauksensa, kuten kaikkien todellisten henkisten mestarien, on aina meidän saatavilla, aikaan ja paikkaan katsomatta. Gurujooga, joka tarkoittaa mestarin läsnäoloon virittäytymistä ja yhdeksi tulemista hänen kanssaan, on kaikkien tantristen joogaharjoitusten perusta.

Kun harhainen mielemme yhdistyy hetkellisesti mestarin mielen kanssa, koemme hänen energiansa, mielen selkeyden ja avaran tilan omassa kehomielessämme. Tämän myötätuntoisen avun mestarit antavat kenelle tahansa, missä tahansa, myös sinulle. Kun olet kokeillut Guru Joogaa muutamia kertoja, voit itse kokea tämän harjoituksen hyödyn.

Guru Rinpochen läsnäoloon virittäytyminen voidaan tehdä muutamalla tavalla. Esimerkiksi yksinkertaiseksi kysymällä häntä antamaan siunauksensa sinulle, yksinkertaisen rukouksen avulla. Toinen tapa on mantraaminen. Käytämme tässä hänen guru mantraansa, jota on tarkoitus toistaa ääneen avoimella mielellä ja keskittyen 5-10 minuuttia. Mantra kuuluu: Namo Guru Rinpoche (kuuntele klikkaamalla). Toista sitä avoimesti ja rennosti. Mantraamisen jälkeen koe mestarin länsäolo kehossasi, mielessäsi ja sydämessäsi ja vastaanota hänen tarjoama apu ja siunaukset.

Kun tunnet hänen hienovaraisen energiansa tulevan kehoosi, vain rentoudu ja antaudu sille. Tässä vaiheessa sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jonkin ajan jälkeen, mestarin siunauksien energia alkaa laantua. Voit huomata kuinka tuntemukset liikkeessä olevasta energiasta, kuten virtaaminen ja kupliminen, alkavat laantua kehotilassasi. Voit huomata, että mieli on rauhallinen, selkeä ja avoin. Kun tämä tapahtuu, jatka Ati-meditaatioon. Tämä vaihe vie n. 10-20 minuuttia kokonaisuudessaan. Älä kiirehdi.

 

5. Ati Jooga ja Phet mantra

Harjoituksen viimeinen osa on Atijooga (dzogchen), yhdessä Phet* -mantran kanssa. Ati tarkoittaa alkuperäistä. Hyvä nimi tälle harjoitukselle voisi olla ”rento avoimuus” tai ”luonnollinen avoimuus”. Avoimuus tässä ei viittaa vain avoimiin silmiin, vaan koko olemuksemme avoimuuteen, esteettömyyteen. Se on yksinkertaisesti ”vapaana olemista” ilman yrittämistä, ilman tekemistä, ilman tavoittamista ja ilman ”minää”. Se on avoimuutta. Ati-meditaatiota kutsutaan myös nimillä nonmeditaatio, koska olet pelkästään läsnä avoimessa tilassa tekemättä yhtään mitään, hakematta mitään tiettyä meditatiivista mielentilaa

*Phet-mantra lausutaan kuten se kirjoitetaan, p-h-e-t.

Kun energeettiset tuntemukset ovat tantristen tekniikoiden jälkeen laantuneet, älä tee mitään. Pidä silmäsi avoinna pehmeästi ja rennosti. Voit pitää suusi hieman auki, anna kielen kellua suussa. Älä kuvittele mitään. Älä lisää mitään. Älä toivo mitään. Älä pyri mihinkään. Älä tee mitään.

Voi olla, että aluksi pystyt pysymään tämän avoimen tilan sekunnin pari kerrallaan.  Jos mielesi alkaa harhailla ja huomaat ajattelevasi ajatuksia, huuda PHET! terävästi ja voimakkaasti 1-2-3-4 kertaa. Heti huudon jälkeen rentoudu perusteellisesti ja palaa takaisin avaran luonnollisen tilan katsomiseen. Jatka Atijoogaa 5-10 minuuttia tai pidempään. Voit tehdä tätä myös arjen askareiden keskellä, pari sekuntia siellä täällä.

Kehollistaminen

käy läpi avaran tietoisuuden kehollistaminen, yhdistääksesi avoimen tietoisuuden fyysiseen kehoon.

Huomaa ensin avoin mielen tila yhdessä pään, niskan ja sydämen alueen kanssa. Sen jälkeen huomaa avoin mielen tila pään, rinnan ja muun kehon kanssa, tuntemalla iho ja keho sisäpuolelta.

 

6. Viisi Turvautumista, Lyhyt Bodhicitta, Ansion omistaminen ja Kumarrus

Harjoitussession lopuksi, toista Viisi Turvautumista kolmeen kertaan omalla kielelläsi.

Turvaudun Guruun

Turvaudun Pemakoon

Turvaudun Buddhaan

Turvaudun Dharmaan

Turvaudun Sanghaan

 

Lyhyt Bodhicitta

 Ol-koon kaik-ki o-len-not va-pai-ta (x 3)

 Kaik-ki o-len-not o-vat va-pai-ta (x 3)

 

Ansion omistaminen

Saa-koon kaik-ki o-len-not ke-rää-mä-ni an-sion.

O-mis-tan an-si-on Tur-vau-tu-mi-sel-le ja kai-kil-le o-len-noil-le.

 

Liitä kämmenesi yhteen ja tee kumarrus.

Tähän harjoitukseen kuluu noin 30-40 minuuttia yhdellä istumalla. Tee se joka päivä, ja valmistaudu hyvin, kunnes voit osallistua Open Heart Joogan –kurssille. Tulet huomaamaan, että harjoituksen tekemisellä on suuret hyödyt heti alusta lähtien


Opettajan puheita ja tekstejä näitä harjoituksia koskien löytyy Open Heart-blogista ja Open Heart YouTube-kanavalta.

 

Linkit

Heräämisohjaus: http://www.openheart.fi/212

Tiibetiläinen Sydänjooga: http://www.openheart.fi/215

Mestarit ja gurujooga: http://www.openheart.fi/204