Share |

Näin saavutat heräämisen

Kaksiosainen ohje on liian hyvä ollakseen totta paitsi, että se on totta!”

- Jonathan


Kaksiosainen analyysi on yksinkertainen ja toimiva menetelmä pysyvän heräämisen eli minä-harhan poisputoamisen aikaansaamiseksi. Kyse on oman minä-tunteensa tiedostamisesta, sen havainnoimisesta ja systemaattisesta analysoinnista. Tämän analyysin tekeminen ei poikkea tavasta miten tiedemies suorittaa huolellista tutkimusta mikroskoopin alla. Kyse on mielen tutkimisesta, oman psykologiansa ymmärtämisestä.

Kun todella syvennyt kaksiosaisen kaavan käyttämiseen niin se voi saada aikaan niin sanotun heräämisen, oivalluksen eli havahtumisen (engl. stream entry), joka tapahtuu mielesi tasolla ja on pysyvä tila, eikä ohimenevä kokemus. Kaksiosaisessa kaavassa on kyse henkis-psykologisesta teknologiasta, joka voi tehdä ihmisen mieleen ja sitä kautta hänen elämäänsä merkittävän muutoksen. Kyse on merkittävimmän tyytymättömyyttä aikaansaavan syyn poistamisesta ihmisen mielen virrasta. Tätä samaa kaavaa on käytetty menestyksekkäästi useita satoja vuosia eräässä pitkässä traditiossa ja käytetään edelleen. Herääminen ylipäätään on keskeinen teema kaikissa vanhoissa, ajan koetelluissa traditioissa.

Jos haluat olla varma siitä, että analyysisi edistyy toivotulla tavalla niin on suositeltavaa, että ohjeeseen perehdyttyäsi käyt läpi niin sanotun heräämisohjauksen opettajan ohjauksessa. Näin suositellaan siitä syystä, että kyse on prosessoinnista, jonka edistymistä on hyvin vaikea ellei kokonaan mahdoton arvioida itse. Vaikka kaksiosainen kaava käy suoraan käsiksi tekijään, joka on eksistentiaalisen hukassaolemisen ja olemassaolon dilemman ytimessä, niin tarvitset tämän prosessin omakohtaisesti tuntevan henkilön ohjausta, tukea ja kannustusta tietääksesi, että analyysisi etenee oikeaan suuntaan. On myös niin, että vain herännyt henkilö voi tunnistaa ja verifioida toisen henkilön heräämisen. Verifiointia ei voi tehdä itselleen.

Kuuntele ohjattu harjoitus YouTubessa:Kaksiosainen ohje


Ennen kuin jatkat lukemista, esitän sinulle pyynnön: Pudota kaikki ennakkokäsityksesi mitä sinulla on heräämisestä ja henkisyydestä. Unohda että olet koskaan harjoittanut meditaatiota, lukenut henkisiä kirjoja tai saanut henkisiä opetuksia. Tämä on välttämätön edellytys. Ole täysin avoimin mielin. Jos pystyt tähän niin lue edelleen.

Kaksiosaisen ohjeen vaiheet:

1. Ensiksi istu alas ja rentoudu perusteellisesti. Istuudu mukavaan asentoon silmät avoinna tai suljettuina. Skannaa läpi kehosi huomiollasi ja vapauta jännityksiä mistä niitä huomaatkin. Kehon lävitse skannaaminen tarkoittaa, että katsot, tunnet ja kuuntelet kehosi tilaa kuin käyttäisit taskulamppua pimeässä talossa. Kun löydät jännityksen ja päästät siitä irti, havainnoi tarkkaavaisesti mitä vapautuneiden jännitysten paikalta paljastuu. Katso ja tunne tarkasti. Se mitä löydät on pelkkä avoin tila. Tehtyäsi tämän huomion jatka seuraavaan jännitykseen, vapauta se ja jälleen noteeraa avoin tila vapautuneen jännityksen paikalla. Kun olet tehnyt tätä useiden minuuttien ajan, terävää huomiota käyttäen, tapahtuu niin, että pienet avaran tilan kohdat yhdistyvät toisiinsa ja suurempi avara tila paljastuu. Tunnista tuo avara tila ja nauti siitä. Marinoidu siinä useiden minuuttien ajan. Tätä moodia kutsutaan ”minättömäksi moodiksi” koska avarassa mielentilassa ei ole ”minua, minää” eikä ”sinua”. Kun olet tässä avaruuden kokemuksessa, katso löytyykö sieltä ”minua” mistään. Tutki onko ”minä” siellä vai ei. Katso oikealta ja vasemmalta. Katso edestä ja takaa. Katso ylhäältä ja alhaalta. Katso myös keskeltä. Löytyykö avarasta olotilasta minuuden tunnetta lainkaan? Jos et löydä sitä niin minätön tila on täsmällisesti tunnistettu. Jos et ole varma asiasta niin tee harjoitus uudelleen ja käytä terävämpää havainnointia. Tässä moodissa, kun kuuntelet tai katselet jotain ulkoista esinettä, ei ole ”katsojaa” tai ”kuulijaa”. On pelkästään ”katsominen” tai ”kuuleminen”. Minättömän olotilan huolellinen tunnistaminen on hyvin tärkeää. Se ei ole vaikeaa, sinun tarvitsee vain käyttää huomiokykyäsi ja rentoutua hyvin.

2. Toista itseksesi ”minä, minä, minä” tai ”minun, minun, minun” ääneen tai hiljaa niin että tarkoitat sitä. Toista affirmaatio 2-3 kertaa ja sen jälkeen odota hetki kunnes tuntemuksia alkaa nousta. Miltä olotilasi toistamisen jälkeen tuntuu? Tunnetko jännitysten nousevan? Koetko vapauden tunteen vähenevän kun vahvistat minä-ajatusta? Miltä minä-ajatus tuntuu? Olet tietoisesti tuonut esiin minä-tunteesi ja voit kokea nyt tietoisesti, ehkä ensimmäistä kertaa elämässi, miltä minuutesi tuntuu. Subjektista, minästä, tuleekin nyt kohde, objekti, jota voidaan havainnoida. Pistä merkille miltä minuus tuntuu ympäri kehoasi, rintakehässä ja erityisesti pään alueella. Valitse tuntemuksista voimakkain ja tarkastele sitä lähemmin, aivan kuten tiedemies tutkii organismeja mikroskooppinsa alla. Älä muuta mitään, pelkästään tarkkaile kiinnostuneesti. Tunne esiinnoussut tuntemus ja yksinkertaisesti kokemalla sen, tee siitä havaintoja. Miltä minä-ajatus tuntuu? Onko sillä muotoa? Onko sillä kokoa? Missä se sijaitsee? Onko minuuden olotila lopullinen totuus sinusta itsestäsi? Onko ”minuus” jotain pysyvää ja konkreettista? Katso tarkasti ja tee havaintoja. Hetkien kuluessa minä-tuntemukset alkavat väistyä. Jos vielä silloin koet olosi rauhalliseksi, etkä rauhattomaksi niin voit tehdä toisen kierroksen affirmaatioita. Jos olosi sen sijaan on rauhaton, koe tuo rauhattomuus tietoisesti ja selvitä mitä se on. Kun tuntemukset lopulta väistyvät kokonaan avara tila paljastuu jälleen ja näin kaksiosainen ohje alkaa alusta.

 

Toista vaiheita 1 ja 2, jotta saat selkeän käsityksen siitä mitä molemmissa vaiheissa tapahtuu. Kun sinulla on jonkinlainen käsitys asiasta niin lue edelleen.

Kuuntele pitkä heräämissessio YouTubessa:


*

Minätön avara mieli


Analyysin ensimmäinen vaihe havainnollistaa sinulle että kun aistit avoimesti aistiesi välityksellä niin mielesi maisema muuttuu. Ajatukset hälvenevät, tunteesi tyyntyvät ja mielestäsi paljastuu pilvettömän taivaan kaltainen avaruus. Silmät näkevät ja korvat kuulevat mutta minä eli kokija puuttuu. Suorassa havainnossa ei ole minää, eikä omistajaa. On vain avara mielen tila, avara sisäinen tila. Selvitä onko asia näin. Voit tunnistaa minättömän avaran mielen missä tahansa tilanteessa, hiljaisuudessa tai aktiviteeteissa, ollessasi yksin tai muiden ihmisten parissa. Älä lisää tähän tilaan koreaa runoilua, hienoa filosofointia tai mitään muutakaan. Pelkästään katso ja havainnoi. Jos etsit minää tästä avarasta mielentilasta niin löytyykö sitä mistään? Jos löydät jonkin tuntemuksen kehostasi tai mielestäsi niin katso ja tutki mitä se on. Jos minäsi on todellinen pysyvä olento eli pysyvä entiteetti niin jostain sen pitäisi löytyä. Et kuitenkaan löydä minuutta muualta kuin ajatuksena mielessäsi, joka tulee ja menee mielijohteiden mukaan.

Minä-ajatukseen ehdollistunut mieli


Toisessa vaiheessa vahvistat minän ja minuuden tunnetta affirmaation avulla. Tunne tai ajatus minuudesta on syntynyt elämän monissa tilanteissa lapsesta lähtien. Olemme omaksuneet, että nämä tunteet, ajatukset ja kokemukset ovat ”minämme”. Tutki onko minä-tunne kiinteä, muuttumaton, pysyvä hahmo. Onko minä jotain joka on vakaa ja pysyvä peruskivi kehossasi ja mielessäsi? Vai onko minä jotain jonka olet omaksunut ajatuksistasi ja tunteistasi eri tilanteissa? Tutki minä-tunnetta ja kerro kuinka koet sen. Katso suoraan sen keskelle, sen ytimeen. Tutki huolellisesti.

Nämä ovat kaksiosainen analyysin vaiheet. Nämä kaksi mielentilaa on tarpeen tiedostaa ja tunnistaa huolellisesti. Toista vaiheita vuorotellen ja pistä merkille eli analysoi mitä koet ja huomioit. Tarkoitus ei ole jäädä vain toiseen näistä vaiheista vaan toistaa niitä vuorotellen, huolellisesti, tarkkaavaisesti ja ilman kiirettä. Jos et ymmärrä jotain niin kysy neuvoa.


Jos koet jonkin muutoksen tapahtuneen analyysissäsi niin selitä minulle mahdollisimman selkeästi mitä on tapahtunut. Mikä on muuttunut?

Käytä ohjetta taitavasti ja hyödynnä opettajan tarjoamaa apua. Selvitä asia loppuun asti. Se merkitsee perustavanlaatuista muutosta elämässäsi.