Share |

Tiibetiläinen Hatha jooga

Fyysinen joogaharjoitus, jossa yhdistyvät

kehon asentojen, hengityksen ja tantrisen joogan elementit.Yleisinfo

Tiibetiläinen Hatha Jooga (eli Paramita Jooga) on pohjimmiltaan henkinen harjoitus, jossa fyysinen joogaharjoittelu (asana) yhdistyy tantrisen joogan menetelmiin. Tiibetiläisen Hatha Jooga -opetuksen syvällisyys ja ainutlaatuisuus perustuu shaktiin eli henkisen energian värähtelyyn. Shaktin ansiosta keholliset jännitykset voidaan vapauttaa sekä stressi purkaa perinpohjaisesti juuriaan myöten eli tapahtuu energistä puhdistumista (skt. karma suddhi), joka johtaa vapautumiseen (moksha). Tiibetiläisen Hatha Jooga -harjoituksen tarkoitus on siis sama kuin Tiibetiläisen Sydänjoogan, mutta ulkoinen muoto on erilainen, ja fyysisiin jännityksiin päästään paremmin käsiksi erilaisia asanoita työstämällä. Tiibetiläistä Sydänjoogaa ja Tiibetiläistä Hatha Joogaa on siis tarkoitus harjoittaa samanaikaisesti.

Tiibetiläisessä Hatha Joogassa fyysisiä jooga-asentoa, asanoita, työstetään erilaisien tantristen työkalujen avulla. Tiibetiläisessä Hatha Joogassa ei ole mitään tiettyä asanasarjaa, joka suoritettaisiin aina samanlaisena, vaan kyse on harjoitusperiaatteista, joita sovelletaan erilaisiin asentoihin. Harjoituksen ulkoinen muoto voi vaihdella fyysisesti voimakkaammasta hitaampaan ja rentouttavampaan harjoittajan tarpeista ja kiinnostuksesta riippuen.

Tiibetiläisessä Hatha Joogassa käytettäviä tantrisen joogan tekniikoita ovat mm.:

  • Asana: Fyysiset asennot, kehon linjaaminen, kehollinen keskittyminen ja rentoutuminen

  • Spontaani liike, improvisoitu liike

  • Pranayama, kumbhaka, bandha ja mudra – hengitysharjoitukset, hengityksen pidättäminen ja energian sinetöiminen

  • Mantra – samat mantrat ja niiden shaktit joita käytetään Tiibetiläisessä Sydänjoogassa

  • Visualisointi

  • Rentoutusharjoitukset

Tiibetiläinen Hatha Jooga -opetus ovat peräisin Mahasiddha Machig Lapdronilta (1055-1149), erittäin tunnetulta tiibetinbuddhalaiselta-naismestarilta. Lisäinfoa Machig Lapdronista ja hänen elämästään löydät T. Allionen Women Of Wisdom -kirjasta ja internetistä.

Harjoittelutapa

Tiibetiläisessä Hatha Joogassa asanoita tehdessä edetään kunkin asennon harjoittelussa aina syvemmälle ja syvemmälle sen sijaan, että fokus olisi aina uusien ja vaativampien asentojen opettelussa. Näitä periaatteita voidaan soveltaa myös mihin tahansa jooga-asanoihin eli vaativampiakin asentoja on mahdollista työstää näiden periaatteiden mukaisesti. Tiibetiläisen Hatha Joogan tekniikoiden avulla kustakin asennosta voidaan saada todella syvällinen kokemus, joka ulottuu kehomme kaikkiin kerroksiin psyyke mukaan lukien.

Ensimmäinen vaihe asanaharjoittelussa on opetella asanan peruslinjaus, ja varsinainen syvällisempi työskentely alkaa siitä, kun linjaus on opittu. Myös pitkään jonkin Hatha Jooga -perinteen mukaisia harjoituksia tehneet voivat siis saada Tiibetiläisen Hatha Joogan harjoituksista ihan uusia näkökulmia jo tuttuihin jooga-asentoihin.

Tiibetiläinen Hatha Jooga rohkaisee harjoittajaa todella tutkimaan jooga-asanoita monipuolisesti ja oman kehon tuntemusten ohjaamana sen sijaan, että ne tehtäisiin aina samalla tavalla. Tiibetiläisessä Hatha Joogassa ei opetella sääntöjä siihen, miten asentoihin tulee mennä tai miten niissä on tarkoitus olla, vaan reittejä asentoon voi olla ulkoisesti hyvinkin monennäköisiä. Tärkeä osa tätä työskentelyä on spontaani liike, joka tarkoittaa sitä, että kehon annetaan etsiä asanaa tehdessä erilaisia pienempiä tai isompia rentouttavia liikkeitä niille alueille, joissa jännityksiä havaitaan.

Tiibetiläinen Hatha Jooga -kurssit

Tiibetiläisen Hatha Joogan peruskurssilla opit selkeän harjoituskokonaisuuden, jota voit alkaa työstää kotona kurssin jälkeen. Peruskurssille voi osallistua kuka tahansa kiinnostunut aivan aloittelijoista jo pidempään asanoita tehneisiin konkareihin. Tiibetiläisen Hatha Joogan monipuoliset työskentelytavat mahdollistavat sen, että kurssilla on annettavaa kaikentasoisille harjoittajille. Kurssit toteutetaan aina pienryhmäopetuksena.

Tulevat kurssit löydät kurssikalenterista. Opetuksia on tarjolla sen mukaan miten oppilaat niitä pyytävät ja järjestävät opetustilaisuuksia eri puolilla maata, omilla paikkakunnillaan. Ohjeet kurssin järjestämiseen löydät Kurssit-valikosta.

Kuka voi oppia?

Yleisesti sanotaan, että meditointi ja joogiset harjoitukset ovat ihmisille joilla on kohtuullinen terveys.

Jos sinulla on viimeisten viiden vuoden aikana diagnosoitu fyysistä tai mentaalista sairautta, joka on vaatinut lääkintää ja/tai lääketieteellistä hoitoa niin selvitä osallistumisesi tilanne kurssin järjestäjän ja/tai opettajan kanssa ennen kurssia.

Tiibetiläisen Hatha Joogan -kurssille voivat osallistua myös raskaana olevat naiset. Osa kurssilla yleisesti opetetuista asennoista ja tekniikoista ei sovellu raskaanaoleville, joten kerro raskaudestasi ennen kurssille osallistumista niin opettaja voi antaa sinulle erityisohjeita ja vaihtoehtoja.

Opi pätevältä opettajalta

Tiibetiläinen Hatha Jooga perustuu erityiseen ja tarkoituksenmukaiseen henkisen voiman värähtelyyn. Kyse on tantrisesta harjoituksesta, joka on hyvin perusteellinen ja syvällinen. Kyse on harjoituksesta, jota tulee opiskella asiantuntevan opettajan ohjauksessa. Harjoitustapa on opittava huolellisesti. Sen periaatteet, vaikutukset ja tavoitteet on ymmärrettävä oman harjoituskokemuksen kautta. Vaikka kyse on fyysistä kehoa ja sen kuntoa korostavasta joogaharjoituksesta niin Tiibetiläinen Hatha Jooga on peruselementeiltään sama harjoitus kuin Tiibetiläinen Sydänjooga, joka tähtää paitsi stressien purkamiseen ja elämänlaadun parantamiseen, myös henkisen polun syvällisempiin päämääriin.

Mata Pauliina Katami on toistaiseksi ainoa opettaja, joka opettaa Machig Lapdronilta oppimaansa Tiibetiläistä Hatha Joogaa.