Share |

Heräämisohjaus

Kaksiosainen ohje on liian hyvä ollakseen totta paitsi, että se on totta! Tämä on hienoa. Ero subjekti-minän ja objekti-minän välillä on erittäin tärkeä ymmärtää. En koskaan tajunnut tätä ennen kuin tutustuin asiaan Open Heart-nettisivuilla. Heräämisen suhteen tämä on hyvin keskeistä. Harjoitin 18 vuotta objekteihin kohdistuvaa meditaatiota, joka osaltaan heikentää subjekti-minuuden tunnetta mutta siitä huolimatta se pysyi mukana kuvioissa. Kaksi viikkoa kestäneessä heräämisohjauksessa Kimin kanssa, tutkin subjekti-minää ja lopulta herääminen tapahtui! Se on ollut minulle käänteentekevää. En usko, että maailmalla on kovinkaan montaa opettajaa, jotka ymmärtäisivät eron subjektin ja objektien välillä. Open Heart on erittäin onnekas tässä suhteessa. Ajatellen buddhalaisuutta ylipäätään, tämä on todella merkittävä edistysaskel.”

- Jonathan

Heräämisohjaus tarkoittaa heränneen opettajan ja ohjattavan välistä dialogia, jonka tarkoitus on suoran osoittamisen (direct pointing) avulla saada aikaan pysyvä herääminen ohjattavan mielessä. Herääminen tarkoittaa minä-harhan lopullista poisputoamista.

Heräämisohjaukset kestävät tavallisesti muutamasta päivästä maksimissaan pariin viikkoon. Kätevin tapa järjestää heräämisohjaus, jonka aikana ajatuksia vaihdetaan päivittäin, on sähköposti koska molempi osapuoli voi vastata toiselle silloin kun se sopii itselle parhaiten. Heräämisintensiivejä järjestetään myös kurssimuotoisesti.

Valmistautuminen heräämisohjaukseen


Heräämisohjauksen ydin on ns. kaksiosainen analyysi. Kaksiosaisen analyysin ohjeen löydät Näin saavutat valaistumisen-tekstistä. Tähän ohjeeseen, sekä muihin materiaaleihin, kuten Hereillä!-kirjaan on hyvä perehtyä kunnolla jo ennen heräämisohjauksen alkamista. Valmistaudu ohjaukseen hyvin. Älä kuitenkaan lykkää heräämisohjauksen aloittamista. Älä myöskään jää tekemään analyysiä itseksesi koska oman kehityksen arviointikyky tässä asiassa pettää aina. Kun olet tutustunut kaksiosaiseen analyysiin, tiedät sen vaiheet joita sinun on tarkoitus käyttää prosessissa minä-harhasi läpivalaisemiseksi ja olet lukenut muutaman esimerkin jo käydyistä dialogeista niin se riittää valmistautumiseksi ja ohjaus voidaan aloittaa. Paras tapa käydä ohjaus läpi on tehdä se opettajan kanssa kahden kesken dialogin muodossa koska siinä opettaja näkee tilanteesi yksilöllisemmin.

Heräämisohjauksen säännöt

Sähköposteja vaihdetaan heti heräämisohjauksen aloittamisesta alkaen vähintään kerran päivässä, tavallisesti useammin. Kyse on jatkuvasta keskustelusta ja sinun jatkuvasta minäsi analysoinnista kaksiosaisen ohjeen avulla. Heräämisohjauksen on tarkoitus olla intensiivinen. Kun ohjaus aloitetaan niin taukoa ei pidetä ennen kuin asia on loppuunkäsitelty. Kun lähdet ohjaukseen niin älä jätä sitä kesken.

Minä-ajatuksen kohtaaminen ja sen tutkiminen on tarkkuutta ja voimia vaativaa puuhaa. Koet todennäköisesti turhautumista ja voimien väsymistä ohjauksen jossain vaiheessa. Tai sitten et, se on hyvin yksilöllistä. Joka tapauksessa sinun kannattaa varautua siihen, että joudut ponnistelemaan. Kyse ei kuitenkaan ole taistelusta vaan pikemminkin tieteellisestä kokeesta, joka vaatii panoksia ja määrätietoisuutta. Älä lähde ohjaukseen isolla tunnelatauksella. Suuret toiveet ja unelmointi eivät auta asiaa. Älä myöskään odota ohjaukselta mitään. Unohda tavoitteesi ja kaiken sen mitä olet entuudestaan kuullut tai lukenut heräämisestä koska ne vain haittaavat analyysisi etenemistä. Aloita puhtaalta pöydältä.

Sinun tarvitsee vain ja ainoastaan toistaa kaksisaista ohjetta. Opettaja neuvoo sinua analyysisi etenemisessä esittämällä sinulle erilaisia kysymyksiä, joihin sinun tulee vastata mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. Opettajan tehtävä on toimia tukena, kannustajana ja peilinä ohjauksessa olevalle, jotta tämä saa vietyä analyysinsä loppuun ja minä-harha putoaa lopullisesti pois eli herääminen tapahtuu. Opettaja myös falsifioi tai verifioi heräämisen lisäkysymysten ja valokuvien avulla.

Heräämisen verifiointi

Kun ohjaus alkaa ota kasvoistasi valokuva (katse suoraan kameraan, hyvässä valaistuksessa) ja pidä se tallessa. Jossain vaiheessa, kun näyttää siltä, että herääminen on tapahtunut opettaja pyytää sinua ottamaan toisen kuvan kasvoistasi ja lähettämään molemmat kuvat (ennen ja jälkeen) analysointia varten. Valokuva-analyysi tehdään siitä syystä, että siitä näkyy parhaiten onko ohjaus vielä kesken vai onko se saatu päätökseen ja herääminen on tapahtunut. Heräämisen verifiointi tehdään siis sanallisten vastausten ja valokuvan pohjalta.

Kenelle heräämisohjaus sopii?

Heräämisohjaus on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat perusterveitä ja jotka kokevat, että heräämisohjaus on heitä varten.

Heräämisohjaus ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on vakavia mielenterveysongelmia.

Korvaus opettajan ajasta


Heräämisohjauksen antaminen on opettajalle työtä, joten on suotavaa, että korvaat rahallisesti opettajan ohjaukseesi käyttämän ajan ja asiantuntemuksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty suuntaa-antavat korvaussummat. Voit valita sen pohjalta sopivan korvauksen oman maksukykysi mukaan. Maksutiedot saat sähköpostitse ohjauksen alkaessa.

Jos olet vähävarainen mutta haluat osallistua ohjaukseen niin neuvottele asiasta opettajan kanssa.

Suuntaa antava korvaustaulukko:

1-3 pv: 100-200€

4-6 pv: 200-300€

7-14 pv: 300-1000€

Kun haluat sopia heräämisohjauksen aloittamisesta niin ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse: kimkatami@hotmail.com

Linkit


Näin saavutat heräämisen-ohje: http://www.openheart.fi/227

Hereillä! Heräämisen Käsikirja: http://www.openheart.fi/226

Awake! Handbook of Awakening: https://www.en.openheart.fi/114

Lue ohjeita heräämiseksi Open Heart-blogista, Pointers to Awakening.